Hundar och rabies

Rabies, eller vattuskräck som det också kallas, är en virussjukdom som uppträder i det centrala nervsystemet. Rabies finns hos alla däggdjur och även människor kan smittas. De vanligaste smittspridarna är mårdhund, grävling och varg men även våra husdjur hund och katt kan bära på smittan. Rabies överförs via saliv och då vanligen genom ett bett från det smittade djuret. Om en människa drabbas av rabies så är sjukdomen dödlig, det finns inget botemedel mot rabies. Rabies finns även hos fladdermöss och räknas ur epidemisynpunkt som en annan sjukdom än vanlig rabies. Fladdermusrabies finns även i länder som inte har andra former av rabies. Man kan även förebygga rabies genom vaccinering. Totalt uppskattar man antalet döda människor på grund av rabies till ca 55 000 per år och de flesta inträffar i Asien och Afrika.

Symptom på rabies

Hund och katt som gosar

Det finns två olika former av rabies, den ena kallas dumb och den andra kallas furiös. Den furiösa formen av rabies medför att det drabbade djuret blir väldigt rastlöst. Det attackerar och biter allt som kommer i dess väg. Den andra formen, dumb, är vanligare förekommande och i förstadiet vill djuret dra sig undan för att senare utveckla svårigheter att svälja, undre käken börjar hänga och till slut blir djuret helt förlamat och dör. Detta sjukdomsförlopp tar oftast inte mer än ett par dygn. Minns ni filmen Cujo om den rabiessjuka hunden? Familjen i filmen skulle ha kollat på Kampanjjakt efter bra erbjudanden på munskydd till sin hund vill jag lova!

Rabiesutbrott i Thailand

Rabies är ingen nyhet för thailändarna. Under 80-talet dog cirka 300 – 400 personer om året i rabies. 2007 införde myndigheterna krafttag för att få ner rabiesproblemet och sedan dess har sjukdomen minskat kraftigt. Nu räknar man med att cirka 10 personer per år dör i sjukdomen. Tyvärr verkar det nu som att ett nytt rabiesutbrott i Thailand har kommit fram. 22 provinser räknas som högriskzoner och flera av dem är populära semesterorter för svenskar. Att vaccinera sig innan man reser till Thailand är en god rekommendation.