Smittsamma hundsjukdomar

Något man måste vara mycket medveten om som kennelägare är vilka hundsjukdomar som smittar mellan hundar, vilka deras symptom är och hur man behandlar dem. Detta eftersom en sjukdom som drabbar en hund i en kennel snabbt kan sprida sig till alla andra hundar om man inte tidigt kan upptäcka och åtgärda sjukdomen hos den drabbade hunden.

En sådan sjukdom är rävskabb. Rävskabb drabbar som namnet antyder framförallt rävar, men smittar även hundar. De kan smittas genom direkt eller indirekt kontakt med en räv, där det senare är vanligast. Det kan till exempel handla om att en räv har kliat sig mot ett träd där hunden sedan luktar. Symptomen på rävskabb är bland annat att hunden kliar sig betydligt mer än vanligt, att man kan se små röda upphöjningar på hundens hud, att den tappar hår på armbågar, öronkanter, sidorna på bröstet och bakbenens utsida och att det uppstår rodnader och krustor på huden. Upptäcker man liknande symptom bör man kontakta en veterinär omgående. Veterinären kan skriva ut de medel som behövs för att behandla skabben, vilket vanligtvis är ett schampo i kombination med kortisonsprutor. Alla hundar som varit i nära kontakt med den drabbade hunden ska behandlas. Rävskabb kan också vid sällsynta fall smitta människor. Om man misstänker att man själv har smittats med skabb bör man förutom veterinären också kontakta en läkare. Det kan man till exempel göra på KRY.se.

pet-423398_960_720En annan mycket smittsam sjukdom är kennelhosta, som egentligen är ett samlingsnamn för olika typer av smittsamma ämnen som orsakar just hosta hos hundar. Hostningarna kan liknas vid kikhosta, och ibland resulterar de till och med i att hunden hostar slem eller kräks. Kennelhosta behandlas dock vanligtvis inte, utan går över av sig själv efter mellan fyra och tio dagar. På grund av att det är så smittsamt är det viktigt att hunden inte har någon kontakt med andra hundar under den tiden.

En annan smittsam hundsjukdom är parvovirus, som leder till att hunden drabbas av diarréer, kräkningar, feber och slöhet som en följd av en blodig tarminflammation. Viruset sprids via avföringen från smittade hundar. Hundar i Sverige vaccineras dock mot detta virus, varför man inte behöver vara särskilt orolig för att ens hund ska drabbas. Detsamma gäller smittsam leverinflammation eller infektiös hepatit, som är en mycket allvarlig inflammation i levern. Denna sjukdom är i de flesta fall dödlig för hunden, och sjukdomsförloppet kan gå mycket fort: ibland handlar det bara om några timmar. Symptomen är hög feber, aptitlöshet och blodiga diarréer.