Valparnas första tid i kenneln

Den första tiden efter valparnas förlossning är sannolikt den mest nervösa tiden för en kennelägare, eftersom den är så avgörande för valparnas (och tikens) hälsa. Inför förlossningen bör man ha ordnat med en valplåda om man inte redan har en, det vill säga en liten inhägnad där tiken och valparna kan ligga tillsammans och vara ombonade och ostörda. Det går utmärkt att bygga en valplåda själv, som passar det rum man har tänkt ha valparna i – du hittar då allt material du behöver på Byggmax.se.

Något annat som är viktigt att ha inför förlossningen är en våg. Man måste nämligen ha god uppsikt över valparnas vikt under de första veckorna – de fördubblar vanligtvis sin vikt inom den första veckan, och om de inte gör det kan man behöva stödmata vissa av valparna. Eftersom man bör ha noga uppsikt över valparna och deras mamma är det bra om man sover i samma rum som dem, så att man kan se att valpar och tik mår bra, att de diar som de ska och att tiken sköter sin roll som mamma. Det är också viktigt att hålla koll på mammans hälsa, till exempel genom att kontrollera hennes juver. Om det är varmt och hårt kan det vara ett tecken på mjölkstockning eller inflammation. Märker man att tiken har ovanligt hög kroppstemperatur är det också ett varningstecken (även om något förhöjd temperatur är normalt dagarna direkt efter valpningen).

Förutom att hålla valparna och tiken under uppsikt och hålla rent i valplådan bör man dock lämna dem ifred så mycket som möjligt, så sköter naturen och valparnas instinkter resten.